Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση για την διατήρηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να
διενεργούνται έλεγχοι και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ( ΥΔΕ ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πρέπει να επισκεφτούμε τον χώρο σας, να κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις για την ασφάλεια σας.

'Επειτα οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνονται στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 385 (τουλάχιστον 5 σελίδες) και σας παραδίδονται.

Μην αμελείται την ασφάλειά σας.

Έχουμε εκδώσει εκατοντάδες πιστοποιητικά μέχρι σήμερα και έχουμε δει επικίνδυνες περιπτώσεις.

Σύντομα θα επισυνάψουμε φωτογραφίες με τις περιπτώσεις.

Μπορείτε να μπείτε στην παρακάτω εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ να ελέγξετε την λήξη ισχύος του πιστοποιητικού σας,

ώστε να γνωρίζετε πότε πρέπει να προβείτε σε επανέλεγχο της εγκατάστασης.

 πατείστε εδώ για την εφαρμογή ημερομηνίας λήξης ισχύος πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το πιστοποιητικό (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη) κατατίθεται σε οποιαδήποτε γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ, ανεξαρτήτως σε ποιά περιοχή ανήκει το διαμέρισμα.

Προσέξτε, αν χρειάζεται να κάνετε αίτηση επανασύνδεσης ή διακοπής πρέπει να απευθυνθείτε σε γραφείο της ΔΕΗ και

όχι της ΔΕΔΔΗΕ. Στην ΔΕΔΔΗΕ κατατίθεται μόνο το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου.

Επίσης να γνωρίζετε ότι το ποσό που πληρώνετε στη ΔΕΗ σαν εγγύηση, αν επιλέξετε σαν πάροχο

τη ΔΕΗ ανέρχεται στα 130 € για μονοφασική παροχή 8 KW ενώ η τιμή παλιά ήταν 35 €.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά του διαμερίσματος, ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις.

Έως 30 τ.μ. το κόστος κυμαίνεται στα 35 € + φπα.

Από 31 τ.μ. έως 70 τ.μ. κυμαίνεται 45 € + φπα.

Από 71 τ.μ. και πάνω αντιστοίχως.

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

O αρχικός έλεγχος πρέπει να διενεργείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.
Ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:

• Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
• Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
• Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της
ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση.
• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης
• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες , σεισμούς)
• Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)

δείτε μερικά από τα έργα μας

Επικοινωνία
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Follow us