Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση για την διατήρηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να
διενεργούνται έλεγχοι και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

O αρχικός έλεγχος πρέπει να διενεργείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.
Ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:

• Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
• Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
• Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της
ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση.
• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης
• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες , σεισμούς)
• Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)

 Το κόστος χρέωσης εξαρτάται απ΄το είδος της εγκατάστασης.

δείτε μερικά από τα έργα μας

Επικοινωνία
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Follow us