Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση για την διατήρηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου που ίσχυε όταν κατασκευάστηκε, δηλαδή:

 • Κ.Ε.Η.Ε
 • ΕΛΟΤ HD 384 ή
 • ΕΛΟΤ 60364

  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ( ΥΔΕ ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

 

Ένας έμπειρος συνεργάτης θα επισκεφτεί τον χώρο σας, θα κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον ηλεκτρικό πίνακα.

 

'Επειτα οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνονται στην ΥΔΕ η οποία αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Στοιχεία Εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό Εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό Πινάκων
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ΚΕΗΕ   ή
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ΕΛΟΤ HD 384 ή
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ΕΛΟΤ 60364
 • Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ

 

Το πιστοποιητικό αποστέλλεται από εμάς εντελώς δωρεάν στην ΔΕΔΔΗΕ μέσω της εφαρμογής η οποία φαίνεται παρακάτω.

 

πατείστε εδώ για να δηλώσετε το πιστοποιητικό του Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) στην ΔΕΔΔΗΕ

Έπειτα θα σας παραδωθεί το πρωτότυπο, να υπογραφεί από σας και να αποσταλεί ταχυδρομικώς στην ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

Παροχές ΔΕΗ νέα

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά του διαμερίσματος, ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις.

Έως 35 τ.μ. το κόστος κυμαίνεται από 35 € + φπα.

Από 36 τ.μ. έως 55 τ.μ. κυμαίνεται από 55 € + φπα.

Από 56 τ.μ. έως 75 τ.μ. κυμαίνεται από 75 € + φπα.

Από 76 τ.μ. και πάνω αντιστοίχως.

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ( ΥΔΕ )

Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου απαιτείται όταν:

 • Ηλεκτροδοτείται το ακίνητο για πρώτη φορά 
 • Έχει παρέλθει η ημερομηνία της προηγούμενης υπεύθυνης δήλωσης ΥΔΕ ( επανέλεγχο )
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)

 

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η ηλεκτρική παροχή ρεύματος και απαιτείται επαύξηση ρεύματος οι τυποποιημένες παροχές της ΔΕΗ φαίνονται παρακάτω:

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Παροχές ΔΕΗ 2

 Στην παρακάτω εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ μπορείτε να δείτε πότε λήγει το πιστοποιητικό σας

πατείστε εδώ για να δείτε αν έχει λήξει το πιστοποιητικό σας

 

 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ

 

 

ΕΛΕΓΧΕΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Η ΔΕΔΔΗΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΔΕ

 

Καλέστε μας να λύσουμε κάθε απορία σας

6948277026

Επικοινωνία