ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

 Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός εκπέμπει ενέργεια με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μιας ορισμένης συχνότητας και επομένως δημιουργεί γύρω του ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Η ένταση του πεδίου αυτού σε ένα σημείο εξαρτάται από την ισχύ του σταθμού, την απόσταση του σημείου από αυτόν και την ύπαρξη εμποδίων μεταξύ αυτών. Γνωρίζουμε επίσης όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο βρίσκεται μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, αναπτύσσει μια εναλλασσόμενη τάση της ίδιας συχνότητας. Η τάση αυτή είναι πολύ μικρή και εξαρτάται από την ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, το σχήμα και τις διαστάσεις του μεταλλικού αντικειμένου. Οι κεραίες λοιπόν, είναι το μεταλλικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να έχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερης τιμής τάση (της τάξης του mV). Είναι λογικό να αντιληφθεί κανείς ότι ο κάθε σταθμός εκπέμπει τη δική του συχνότητα άρα σε μια κεραία αναπτύσσονται πολλές διαφορετικές τιμές τάσεις των αντιστοίχων συχνοτήτων. Το σχήμα που πρέπει να έχει μια κεραία εξαρτάται από τη συχνότητα έτσι έχουμε διάφορα σχήματα κεραίας για ανάλογες περιοχές συχνοτήτων.

 Η συλλογή του σήματος από μια κεραία γίνεται είτε: 

 • απευθείας από τον πομπό
 • από ανάκλαση στην ιονόσφαιρα
 • με διάδοση στην επιφάνεια του εδάφους (επίγειο κύμα)

 Στην περίπτωση της τηλεόρασης το σήμα λαμβάνεται μόνο απευθείας γιατί εξασθενούν τα άλλα δυο. Οι κεραίες ανάλογα με το χώρο διακρίνονται στις: 

 • ατομικές, που χρησιμοποιούνται μόνο σε μεμονωμένες κατοικίες
 • κεντρικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολυκατοικίες και σύμφωνα με τον κανονισμό κτιρίων επιτρέπεται μόνο ένα κεντρικό σύστημα κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων επίγειας και δορυφορικής λήψης.

 

Σε περίπτωση που διπλανό κτήριο εμποδίζει τη λήψη σήματος από την κεντρική κεραία, τότε οι ιδιοκτήτες του γειτονικού κτηρίου ενδέχεται να επιτρέψουν την εγκατάσταση της κεραίας στο κτήριο τους με έξοδα των ιδιοκτητών του χαμηλότερου κτηρίου. Οι αγωγοί των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απέχουν συγκεκριμένη απόσταση από τις κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΕΡΑΙΩΝ

Τάση αγωγών ενέργειας (V)

  Οριζόντια απόσταση (m)

  Κατακόρυφη απόσταση (m)

0  - 750

  1,25

  2,5

750 - 25000

  2,25

  2,5

 

Στις εγκαταστάσεις κεντρικών κεραιών λόγω τοποθέτησης πολλών ρευματοδοτών, η σύνδεση μεταξύ αυτών πραγματοποιείται είτε σε κατακόρυφες στήλες είτε σε οριζόντιες

 

Για την εξωτερική εγκατάσταση μιας κεραίας απαιτούνται:

 • ο ιστός που αποτελείτε από 3 σωλήνες των 1,5m που ενώνονται είτε πρεσσαριστά είτε με παξιμάδι για να σχηματιστεί το επιθυμητό ύψος.
 • δαγκάνες στερέωσης του ιστού για στερέωση του ιστού σε κάγκελα ή για στερέωση του ιστού στον τοίχο, τα λεγόμενα Μ που κυκλοφορούν στο εμπόριο σε τρία μεγέθη (μεγάλα, μεσαία, μικρά). Τα Μ στερεώνονται στον τοίχο με ούπα των 10mm.
 • βάσεις για στερέωση του ιστού στο μέσο της ταράτσας τριγωνική ή ορθογωνική
 • συρματόσχοινα στερέωσης του ιστού από δυνατό άνεμο
 • το καλώδιο καθόδου, στο οποίο πρέπει να γίνεται ορθή σύνδεση, ώστε να επιτυγχάνεται ισότητα μεταξύ της χαρακτηριστικής τους αντίστασης και της αντίστασης εισόδου της κεραίαςενισχυτή, ο οποίος είναι είτε ενισχυτής ιστού που χρησιμοποιείται σε μεμονωμένες κεραίες όταν δεν υπάρχει καθαρό σήμα

 

                 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΤΟΥ

   Είσοδος

         VHF          UHF        UHF

  Αντίσταση εισόδου

          32               32             32

  Αντίσταση εξόδου

                  2 x 98 dB   μV

  Απώλεια

                        < 5 dB

 

 

 είτε ενισχυτής γραμμής, ο οποίος διαθέτει μετασχηματιστή ασφαλείας που προστατεύεται με ασφάλεια τήξης. Επίσης περιλαμβάνει δυο ξεχωριστούς ενισχυτές τις μπάντες UHF και VHF, ώστε να έχει μηδενισμένη ενδοδιαμόρφωση

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Αριθμός εισόδων

 1

Περιοχή συχνοτήτων (MHz)

40…250 / 460….870

Ενίσχυση (dB)

18  -  20

Στάθμη εξόδου (dB μV)

2 x 98

Θόρυβος

< 2.5 dB

Τροφοδοσία

230V AC – 50Hz

Κατανάλωση

3.5 VA

 

                   Μορφή ενισχυτή γραμμής

είτε κεντρικός ενισχυτής, ο οποίος είναι εσωτερικής χρήσης, βρίσκεται συνήθως σε μεταλλικό σασί, στο εσωτερικό του έχει μετασχηματιστή που προστατεύεται από ασφάλεια τήξης. Περιλαμβάνει τρεις ενισχυτές UHF, VHF, FM.

 

       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

Είσοδος

UHF   UHF    UHF III    VHFI     FM

Ενίσχυση

 34       34         34              34         22

Έξοδος (dB μV)

 121    121       114             114      112

Θόρυβος

                       5,58  dB μV

 

 Μορφή κεντρικού ενισχυτή και παράσταση τοποθέτησής του

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η εικόνα της τηλεόρασης έχει είδωλα σημαίνει ότι το σήμα της είναι υψηλό, αν όμως έχει ‘‘χιόνια’’ σημαίνει ότι έχει χαμηλό σήμα. Αν και τώρα με το ψηφιακό σήμα η λήψη είναι πανεύκολη. μεταλλικός ιστός γειώνεται με αγωγό διατομής τουλάχιστον 10 mm². Ως ηλεκτρόδιο γείωσης χρησιμοποιείται συνήθως το ηλεκτρόδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης με την προϋπόθεση πως καταλήγει σε αυτό (το ηλεκτρόδιο) ανεξάρτητος αγωγός από την κεραία και όχι ένας αγωγός προστασίας που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρική εγκατάσταση. πότε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση κεντρικής κεραίας φαίνεται παρακάτω:

Τηλεοπτικές εκπομπές 

·         Πολύ μεγάλης συχνότητας (VHF – Very High Frequency)

τηλεοπτικά κανάλια   2 – 4       (Ζώνη I)           47 – 68    MHz

τηλεοπτικά κανάλια   5 – 12     (Ζώνη III)       174 – 230  MHz

·         Εξαιρετικά μεγάλης συχνότητας (UHF – Ultra High Frequency)

τηλεοπτικά κανάλια  21 – 69    (Ζώνη IV/V)   470 – 862  MHz

 

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές χαρακτηρίζονται είτε με βάση τη συχνότητα όπως παραπάνω είτε με βάση το μήκος κύματος. Η σχέση τους είναι f  x  L = 300  (f  =>MHz,  L=>m). άθε σταθμός χαρακτηρίζεται από τη συχνότητά του. Για να έχουμε στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, λήψη της εκπομπής ενός σταθμού, συντονίζουμε τη συσκευή να δέχεται και να ενισχύει μόνο τις τάσεις αυτής της συχνότητας. Αυτή είναι η φέρουσα συχνότητα, πάνω στην οποία είναι διαμορφωμένες κάποιες άλλες συχνότητες μικρότερων τιμών που αποτελούν τον ήχο για τις ραδιοφωνικές εκπομπές ή τον ήχο και την εικόνα για τις τηλεοπτικές εκπομπές. τις ραδιοφωνικές εκπομπές η μέθοδος που χρησιμοποιείται, για να συμπεριληφθεί ο ήχος στη φέρουσα συχνότητα, είναι διαφορετικός ανάλογα με τη ζώνη των συχνοτήτων:

 ·         Στις ζώνες ΑΜ η μέθοδος λέγεται  ‘‘διαμόρφωση κατά πλάτος’’

·         Στις ζώνες FM η μέθοδος λέγεται  ‘‘διαμόρφωση κατά συχνότητα’’

 

Στις τηλεοπτικές εκπομπές έχουμε πάντα διαμόρφωση κατά συχνότητα. 

Παρακάτω βλέπουμε διάφορα μοντέλα κεραιών VHF, UHF

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Οι κεραίες δορυφορικού σήματος ή τα γνωστά ‘‘πιάτα’’ για μερικούς, ή τα κάτοπτρα που έχουν τη μορφή ταψιού, τοποθετούνται στις ανάλογες μοίρες με τη βοήθεια ενός πεδιομέτρου έτσι ώστε να σκοπεύουν ένα δορυφόρο, τον Hotbird 13 ή τον Astra, ή τον Eutelsat (οι πιο γνωστοί) για τη λήψη των αντίστοιχων καναλιών. ε το πεδιόμετρο εντοπίζεται η κατάλληλη ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για τη λήψη πολύς καλής εικόνας. κάθε δορυφόρος χρειάζεται διαφορετικό μέγεθος κατόπτρου, παρακάτω δίνονται οι πιο γνωστοί δορυφόροι:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Δορυφόρος

Μέγεθος κατόπτρου (Φ) μ

Μοίρες (°)

 

EURASIASAT 1

0.8

42

 

TURKSAT 1C

1.4

42

 

HELLAS SAT 2

0.8

39

 

ARABSAT 2B

1.5

30.5

 

EUROBIRD 1

1.2

28.5

 

ASTRA 2A

0.8 – 1.5

28.2

 

ASTRA 2B

0.8 – 1.5

28.2

 

ASTRA 2D

2.4

28.2

 

ARABSAT 3A

0.9

26

 

EUTELSAT W2

0.8

16

 

HOTBIRD 6/8/9 13

0.8 – 1.2

13

 

TΗΟR 5/6

0.8 – 1.2

0,8

 

Για την εγκατάσταση ενός κατόπτρου και τη λήψη δορυφορικού σήματος απαιτούνται: 

 • Κάτοπτρο
 • LNB (εξάρτημα που απορροφά το αντανακλώμενο (από το κάτοπτρο) δορυφορικό σήμα )
 • Βάση για το πάτωμα ή τον τοίχο της ταράτσας ή για στήριξη στα κάγκελα
 • Καλώδιο ομοαξονικό είτε ενισχυμένο είτε απλό
 • Πεδιόμετρο για την εύρεση του δορυφορικού σήματος
 • Αποκωδικοποητή  για την έξοδο του δορυφορικού σήματος και την οδηγία του στην τηλεόραση

δείτε μερικά από τα έργα μας

 

 

Επικοινωνία
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Follow us