Αναλαμβάνουμε τις παρακάτω ηλεκτρολογικές βλάβες

  • κατοικιών
  • καταστημάτων
  • κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας
  • ηλεκτρικών πινάκων 
  • οικιακών συσκευών όπως ηλεκτρικές κουζίνες, θερμοσίφωνες

Δείτε παρακάτω

Διάφορες μικρές ανακαινίσεις

Εύρεση ηλεκτρολογικών βλαβών

Επικοινωνία
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Follow us