Έλεγχος γραμμής ΟΤΕ από 25 €
Ισχύει μέχρι 18/6/19
Πιστοποιητικό ΔΕΗ άμεσα από 35€
Ισχύει μέχρι 10/6/19
Έλεγχος διαρροής μετρητή ΔΕΗ, υπερκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από 25 €
Ισχύει μέχρι 10/6/19
Τοποθέτηση συναγερμού CROW από 380 € με 5 ετή εγγύηση
Ισχύει μέχρι 18/6/19
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Follow us