Προσφορές
Έλεγχος γραμμής ΟΤΕ από 30 €
Ισχύει μέχρι 10/4/20
Πιστοποιητικό ΔΕΗ άμεσα από 35€
Ισχύει μέχρι 28/2/20
Έλεγχος διαρροής μετρητή ΔΕΗ, υπερκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από 25 €
Ισχύει μέχρι 24/1/20
Τοποθέτηση συναγερμού CROW από 280 € με 5 ετή εγγύηση
Ισχύει μέχρι 5/2/20