Ηλεκτρολογική ανακαίνιση διαμερίσματος 80τ.μ στο Ελληνικό