Ηλεκτρολογική ανακαίνιση σε λογιστικό γραφείο στην Ευελπίδων
Ηλεκτρολογική ανακαίνιση σε λογιστικό γραφείο στην Ευελπίδων

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει νέες καλωδιώσεις ρευματοδοτών, φωτισμού και δικτύων.

Στις θέσεις εργασίας τοποθετήθηκε κανάλι Legrand 105x50 με τους αντίστοιχους ρευματοδότες καναλιού.

Επίσης τοποθετήθηκε  RACK

Έκθεση εικόνων

Επικοινωνία