Ηλεκτρολογική ανακαίνιση σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα
Ηλεκτρολογική ανακαίνιση σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει νέες καλωδιώσεις φωτισμού, ρευματοδοτών.

Επίσης περιλαμβάνει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης παρακολούθησης σε 2 μόνιτορ

Έκθεση εικόνων

Επικοινωνία