Ηλεκτρολογική ανακαίνιση διαμερίσματος Κηφισιά
Ηλεκτρολογική ανακαίνιση διαμερίσματος Κηφισιά

Ανακαίνιση ισογείου διαμερίσματος στην Κηφισιά.

Περιλαμβάνει αλλαγή καλωδίων, νέα καλωδίωση συναγερμού,

καλωδίωση κεραιών και καλωδίωση δικτύων.

Επικοινωνία