Ηλεκτρολογική ανακαίνιση καταστήματος καλλυντικών OGGI - Καλλιθέα
Ηλεκτρολογική ανακαίνιση καταστήματος καλλυντικών OGGI - Καλλιθέα

Ανακαίνιση καταστήματος καλλυντικών στην Καλλιθέα.

Περιλαμβάνει νέες καλωδιώσεις φωτισμού, ρευματοδοτών, νέες καλωδιώσεις καμερών, συναγερμού και δικτύων.

Επικοινωνία