Ηλεκτρολογική ανακαίνιση καταστήματος καλλυντικών Oggi - Πατησίων 81
Ηλεκτρολογική ανακαίνιση καταστήματος καλλυντικών Oggi - Πατησίων 81

Περιλαμβάνει νέες καλωδιώσεις φωτισμού, ρευματοδοτών, νέες καλωδιώσεις καμερών, συναγερμού και δικτύων.

Τοποθετήθηκαν προβολείς 30 Watt, κάμερες Hikvision με καταγραφικό TVT, συναγερμός  INIM.

Επικοινωνία