Ηλεκτρολογική ανακαίνιση ξενοδοχείου 15 δωματίων
Ηλεκτρολογική ανακαίνιση ξενοδοχείου 15 δωματίων

Πλήρης ηλεκτρολογική ανακαίνιση ξενοδοχείου 15 δωματίων στο Μοναστηράκι Αθηνών.

Διεύθυνση έργου Πιττάκη  8.

Επικοινωνία