Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει σύστημα ασφαλείας συναγερμού με δέσμες περιμετρικά του κτηρίου και

κλειστό σύστημα τηλεόρασης με κάμερες HIKVISION.

Επικοινωνία