Ηλεκτρολογική ανακαίνιση κατοικίας 95 τ.μ στην Παλλήνη
Ηλεκτρολογική ανακαίνιση κατοικίας 95 τ.μ στην Παλλήνη

Πλήρης ηλεκτρολογική ανακαίνιση στην Παλλήνη.

Περιλαμβάνει καλωδιώσεις ρευματοδοτών, φωτισμού, συναγερμού, καμερών, δικτυών, κεραιών.

Επικοινωνία